Hem » Uppvarvning eller tomgång? Vi förutspår bensinpriser i Sverige 2023 

Uppvarvning eller tomgång? Vi förutspår bensinpriser i Sverige 2023 

by Headbang
0 comment

Som bekant för de flesta styrs bensinpriset av efterfrågan på olja samt hur mycket som produceras av den. Vi har under början av 2023 sett en nedgång på bensin- och dieselpriset, men det varierar dock väldigt mycket från vecka till vecka. Det sjunkande priset har haft att göra med en lägre efterfrågan från inte minst Kina, som är en stor konsument av råolja. 

Ett flertal länder har även haft möjlighet att köpa billig olja från Ryssland, som reat ut sin olja sedan EU och USA införde sanktioner på grund av kriget i Ukraina. Men frågan är förstås mer komplex än så och det finns många detaljer som styr över vad som påverkar det oljepris som i sin tur syns vid pump i Sverige. Men låt oss trots allt börja med att titta lite närmare på Kinas inverkan på marknaden. 

Efterfrågan i Kina styr ofta marknaden 

Med över 1,4 miljarder människor är den kinesiska marknaden en gigant som kan göra att priset på råolja höjs eller sänks. Om efterfrågan går ner i Kina kommer även priset på råolja att falla och tvärtom. När vi skriver den här artikeln är efterfrågan relativt låg, på grund av det kinesiska samhällets nedstängning till följd av Covid-19. 

När Kina nu öppnar upp igen kommer oljepriset att följa efter. Det är en av faktorerna till varför vi tror att bensinpriset kommer att öka under 2023. 

Kriget i Ukraina och nya sanktioner 

Något annat som påverkar priset på råolja är de sanktioner som nu finns på rysk olja från EU och USA. Det finns även indikationer på att fler sanktioner och förbud är på väg från europeiskt håll. Om det blir verklighet kommer priset vid pump att bli ännu högre, något vi konsumenter behöver vara medvetna om. Om det blir ett totalförbud mot rysk olja kommer EU att behöva ersätta den marknaden. Vi blir då tvungna att importera olja från andra länder längre bort. Något som i sig höjer priset på råolja, eftersom transport med tankers är dyrare än via oljeledning. 

Så länge kriget i Ukraina pågår och nya sanktioner införs kommer priset på råolja att förbli högt. 

Hög inflation har också en betydelse för priset på råvarumarknaden 

En annan faktor som ofta har en stor betydelse för priset på råvaror är landets ekonomi och världsekonomin i stort. När ekonomin går uselt sänks ofta priset, det är vad vi har sett under början av 2023. Det ser för tillfället ut som om det värsta är över och att vi är på rätt väg mot en minskad inflation. Även det visar att priset på olja förblir högt eftersom konsumtionen kommer att öka. 

Skulle efterfrågan minska kontrar dessutom oljerättarna med att minska produktionen, vilket håller priset på en hög nivå. Det är med andra ord oerhört komplext. 

Men med klimatmål och en kontinuerlig upptrappning av elbilsproduktionen, borde inte efterfrågan på olja då minska och med det konsumtionen av densamma? 

Elbilar och klimatmål 

Trots att allt fler människor väljer elbilar är det många experter som förutspår att konsumtionen av olja kommer att öka till rekordnivåer under 2024. Utvecklingsländer som till exempel Indien har en stark tillväxt som gör att efterfrågan på olja kommer att öka globalt sett. 

Vi rör oss i rätt riktning när allt fler väljer elbilar framför bilar som går på fossilt bränsle. Det kommer dock att ta många år innan användning av elbilar påverkar priset på råolja på ett märkbart sätt.

Svenska bensinpriser kontra andra marknader i Europa 

Vi svenskar tror ofta att Sverige har det absolut dyraste priset på bensin och diesel vid pump. Tittar vi på marknaden i Europa kan vi se att andra länder i Norden och i västra Europa ligger på samma priser, eller till och med något högre än vad vi gör i Sverige. 

Länder på Balkan och i östra Europa ligger dock på lägre nivåer, med allt från 14 kronor upp till 19 kronor per liter. Lägst pris har Belarus och Ryssland på strax under 10 kronor och Malta på runt 12-13 kronor. Hur priserna ser ut i andra länder i Europa har att göra med reduktionsplikt samt hur mycket skatt varje land har på fossila bränslen. Analyserar man det är det ganska uppenbart att en del länder gör mer än andra för att klara de gemensamma klimatmål vi har i Europa. 

I Sverige har vi haft strikta mål om att sänka användningen av fossila bränslen. Det är dock något som ändrats en aning på senare tid när den nya regeringen tog ett beslut om minskad reduktionsplikt på bensin och diesel till EU:s miniminivåer. Det är värt att notera att den minskningen inte kommer att inträda förrän 2024, så några ändringar i priset kommer inte att ske 2023 till följd av den nu genomklubbade lagändringen.

Du kanske även tycker om

Headbang

Jonas Gustafsson

 

Max Lindström

 

Johanna Helgesson