Hem » Hur varm är solen?

Hur varm är solen?

by Headbang
0 comment

Frågan “hur varm är solen?” kan ses från många olika vinklar. Undrar du kanske hur varm är solens kärna, alltså hur varm är solens inre? Eller hur varm är solens yta? Kanske undrar du hur varm är solens korona? Du kan vara lugnt. Oavsett vad din fråga egentligen syftar på så kommer du att få svar här.

Solens inre

Solen består mest av väte. Värme alstras i solens kärna genom så kallad fusion. Vätets atomkärnor slås ihop i denna fusion och bildar tyngre kärnor – och därmed ett nytt ämne – helium.

I processen frigörs enorma mängder energi i form av värme. Av naturliga skäl går det inte att mäta värmen direkt i solens insida, men genom beräkningar har man kommit fram till att det är omkring 15 miljoner grader i solens kärna. 

Vägen ut och solens yta

Fusionsprocessen i solens inre ger också upphov till strålning på grund av bildandet av fotoner som är extremt rika på energi. Dessa fotoner rör sig utåt mot solens yta – otroligt nog kan det ta dem upp till 50 miljoner år att nå dit!

När fotonerna når fram har de tappat så mycket kraft att energin som är kvar motsvarar det ljus som vi ser. Vid solens yta har temperaturen därmed sjunkit till blygsamma 6 000 °C. 

Solens korona

Hur varm är solens korona? (Koronan är den yttersta atmosfären runt solen – den som till exempel syns vid en solförmörkelse när hela själva solens glob är dold.) Märkligt nog så stiger temperaturen här igen jämfört med solens yta.

Koronan har nämligen en temperatur på över 1 000 000 °C. Man vet inte säkert varför det blir varmare längre ut men man tror att det har att göra med det magnetfält som solen avger.

Celsius eller Kelvin

“Hur varm är solen i Kelvin?”, frågar sig kanske den som är ännu mera vetgirig. Svaret är att eftersom skillnaden mellan Celsius och Kelvin bara är 273 grader så kommer de svar som ges ovan att vara lika giltiga vilken enhet man än sätter efter dem. Noggrannheten i siffrorna är inte tillräckligt stor för att plus eller minus 273 grader ska ha någon betydelse. 

Du kanske även tycker om

Headbang

Jonas Gustafsson

 

Max Lindström

 

Johanna Helgesson