Vad är Zero Waste?

Medier bombarderar oss ofta med klimat- och hållbarhetsnyheter. Ärligt talat är det inte helt lätt att hålla isär de olika begreppen. När vi på senare tid även hör begreppet Zero Waste i hållbarhetsdiskussioner så är det dags att reda ut det. Med anledning av detta har vi i denna sammanställning tittat närmare på vad detta begrepp egentligen innebär.

Zero Waste International Alliance

Som ett led i att nå till en värld där allt avfall tas om hand grundades 2002 en global organisation som heter Zero Waste International Alliance. De vill att vi alla ska använda avfall för att skapa arbetstillfällen och nya material. Först och främst bedriver organisationen forskning inom detta område för att fortsätta minska andelen icke återanvänt avfall. Men de tillhandahåller även handfast stöd för organisationer som vill sträva mot Zero Waste.

Fem grundprinciper för Zero Waste

Om vi förenklar så består Zero Waste av fem grundprinciper:

  • Refuse – säg nej till det du absolut inte behöver, exempelvis engångsartiklar
  • Reduce – se över ditt behov och reducera vad du handlar till ett minimum
  • Reuse – använd återanvändbara material, exempelvis glasburkar
  • Recycle – lämna allt som går till återvinning
  • Rot – kompostera det som går

Ett ytterligare sätt att bidra till rörelsen är att välja att handla varor som är Zero Waste-märkta. Få mer information online om detta.